Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle

من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم
 سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگار

 زیباترین استدلال در هندسه مدرن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر