Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

مغز نباتی از درک علمی عاجز است

معز غیر فعال جبریست از درک و فهم اثبات و استدلال شهودی عاجز است.
اثبات و استدلال شهودی محصول مغز فعال است .
هر آنکس که شعور دارد می پذیرد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر