Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

چرا انجمن ریاضی از مصاحبه در باره پی جدید 3.154700538379 می گریزد؟

پی جدید 3.154700538379 چه منافعی از انجمن ریاضی را به باد می دهد؟
آیا انجمن ریاضی توسط عالمان اداره می شود؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر