Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

هرکس چشم دارد شعور دارد .اثبات و استدلال شهودی را می پذیرد.

استدلال و اثبات شهودی مطلوب عقل است .
اثبات و استدلال شهودی احتیاج به تأئید اساتید جبریست نداردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر