Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

من با این بشارت محکم و پاک احتیاج به تأئید انجمن ریاضی ناپاک و آلوده ندارم .

انجمن ریاضی غرق الوده گی و فساد است.نظرات اش برای من عالم و دانشمند پشیزی ارزش ندارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر