Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

من بعنوان یک هندسه دان برجسته جهان از حق و حقوق علمی یک دانشمند پیشکسوت دفاع می کنم .

بموجب سند چاپ و تأئیدشده در نشر ریاضی از انتشارات جهاد دانشکاهی
پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 در کتاب علمی :
تثلیث زا ویه 120 درجه
نظریه اواریست گالوا را باطل کرده است
با این وجود هنوز این نظریه باطل شده در دانشکاه های سراسر جهان ندریس می شود.
این مطلب را این شخص در مقاله خود .ذکر کرده است .
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر