Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

number ( Pi =3.14159 ) is incorrect: ریاضی دانان هندسه نمی دانند

number ( Pi =3.14159 ) is incorrect: ریاضی دانان هندسه نمی دانند: تمام ریاضی دانان بطور کلی با هندسه بیگانه اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر