Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون: دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید . چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر