Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره: دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید شاگرد ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر