Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

در هر مقام و با هر درجه علمی که باشید در بحث تثلیث زاویه با ستاره و پرگار شما را مجاب می کنم

امتحان کنید .


۱ نظر: