Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

تمام ریاضیدانان با ( قثا ) بیگانه اند

هیچ دانشمندی تا کنون ارزش( قثا ) را نفهمیده است
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube

۱ نظر: